DOK STUDIEBEGELEIDING

Voorwaarden
1. Aanmelding

De aanmelding voor studiebegeleiding, bijles of training vindt plaats door middel van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Hiermee verklaart u tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunt u downloaden via de portal of via de mail opvragen.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

DOK Studiebegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U vult deze gegevens o.a. op
het inschrijfformulier in.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door te reageren via onze website, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
3. Hoelang we persoonsgegevens bewaren

DOK Studiebegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:
Bewaartermijn = zolang de klanten diensten afneemt bij DOK. Wanneer schriftelijke
uitschrijving plaatsvindt zullen de gegevens verwijderd worden.
Reden = persoonsgegevens worden bewaard zodat facturatie kan plaats vinden, contact gelegd kan worden.

Voor verdere gegevens omtrent ons privacybeleid verwijzen wij u naar
www.dokstudiebegeleiding.nl. Hier kunt u onze privacy verklaring vinden.

4. DOK Studiebegeleiding instroommomenten
 1. Huiswerkbegeleiding
  • 1e van de maand
  • 15e van de maand
 2. Bijlessen
  • inschrijven kan op elk gewenst moment.
  • Wees op tijd met inschrijven voor de bijlessen. DOK Studiebegeleiding kan meestal begeleiders inzetten vanuit haar bestand, maar soms moet een passende begeleider nog extern worden aangetrokken
 3. Trainingen/cursussen
  • inschrijven binnen de inschrijftermijn
  • aanvang van trainingen wordt op de website aangegeven
5. Opzeggen of omzetten begeleiding

Indien u de begeleiding wenst te annuleren dan dient u dit minimaal 1 kalendermaand voor de gewenste einddatum aan te geven. Dit dient schriftelijk (mail) te gebeuren.

6. Facturatie

Facturatie vindt plaats voorafgaand aan de maand waarin de leerling begeleiding volgt. Wenst u een papieren versie te ontvangen van de factuur dan kunt u dit schriftelijk (per mail) aangeven.

Huiswerkbegeleiding/Huiswerktoezicht
Valt er een vakantieweek in de begeleidingsmaand dan geniet u 5% korting per hele vakantieweek. Bekijk de website om te zien welke maanden het hier betreft.

Bijles(kaarten)
Losse bijlessen worden achteraf gefactureerd.

Bijleskaarten (voor 5 of 10 bijlessen) worden vooraf gefactureerd. Bij een kaart voor 5 bijlessen geldt een termijn van 2 maanden om deze bijlessen op te nemen. Bij een kaart van 10 bijlessen geldt een termijn van 4 maanden om deze bijlessen op te nemen. Bijlessen worden opgenomen op afgesproken tijdstippen en gedurende het schooljaar 2018-2019 (20-08-2018 t/m 30-06-2019). In de meivakantie kunnen bijlessen ook worden opgenomen in overleg. Hiervoor wordt een vakantietoeslag gehanteerd die achteraf gefactureerd wordt.

Bijleskaarten kunnen worden aangevraagd via administratie@dokstudiebegeleiding.nl. U ontvangt een reminder wanneer er nog maar 2 bijlessen op de kaart staan.

Training/cursus
Facturatie vindt plaats voorafgaand aan de training.

Te laat betalen
Vergeet u uw rekening te betalen dan zullen we u hier 2 keer kosteloos aan herinneren. Mocht het verschuldigde bedrag na deze herinneringen nog niet voldaan zijn dan zijn wij genoodzaakt om per maand een toeslag te verrekenen.

1 maand te laat = €15 bovenop het verschuldigde bedrag
2 maanden te laat = € 25 bovenop het verschuldigde bedrag
3 maanden te laat = € 45 bovenop het verschuldigde bedrag
4 > maanden te laat = we geven de vordering uit handen aan een incassobureau

7. Proefwerkweektoeslag

Tijdens de proefwerkweken zetten wij extra begeleiding in om te overhoren en oefentoetsen te maken en af te nemen. Vandaar dat we dit apart in rekening brengen. Zie de website voor de exacte tarieven.

8. Tarieven

De tarieven van het aanbod van DOK Studiebegeleiding staan aangegeven op www.dokstudiebegeleiding.nl onder het kopje ‘tarieven’.

9. Afmelden wegens ziekte/overmacht & inhaaldagen

Huiswerkbegeleiding

 • Wanneer een leerling niet naar DOK kan komen vanwege ziekte dan dient dit schriftelijk (per mail) of telefonisch (via app) doorgegeven te worden voor 09.00u ‘s ochtends. Wij kunnen dan ook tijdig begeleiders inlichten. Zo kan de begeleiding rustig verlopen.
 • De leerling krijgt 1 inhaaldag per periode. Dat houdt in dat er sowieso 3 dagen in te halen zijn per schooljaar.
 • Binnen de volgende varianten worden geen inhaaldagen aangeboden: huiswerktoezicht, Training (welke vorm dan ook) & Cursus
 • Buiten deze inhaaldagen kan er niet worden ingehaald bij DOK.
 • DOK Studiebegeleiding behoudt het recht om een groep huiswerkbegeleiding om te zetten naar een andere dag diezelfde week wanneer er te weinig deelnemers zijn voor deze dag. Een groep vindt doorgang bij minimaal 3 leerlingen. We proberen hierbij altijd naar een zo goed mogelijke oplossing te zoeken voor de leerling.

Bijles

 • Een bijles dient minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Wij zijn dan nog in de gelegenheid om een begeleider te contacteren en af te zeggen. Gebeurt dit niet minimaal 24 uur van tevoren dan wordt de bijles
  alsnog gefactureerd.
 • Wanneer een leerling niet naar DOK kan komen vanwege ziekte dan dient dit schriftelijk (mail) of telefonisch (app) doorgegeven te worden voor 09.00u ‘s ochtends.
10. Gedragscode
 • Leerlingen die bij DOK Studiebegeleiding staan ingeschreven leggen tijdens hun studie-uren bij DOK hun mobiele telefoon in de kluisjes. Tijdens bijlessen blijft de telefoon in de tas.
 • Ipod’s, MP3’s en andere apparaten van dien aard, blijven in de kluisjes, tas(bijles) of thuis.
 • DOK Studiebegeleiding is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen, laat waardevolle spullen thuis.
 • Roken is niet toegestaan bij DOK Studiebegeleiding.
 • Iedere leerling heeft zijn start- en stopmoment afgesproken met de begeleiders van DOK. Ben op tijd. Vanaf het moment dat het startmoment is begonnen gaat de deur niet meer open tot het volgende startmoment.
 • Leerlingen binnen de huiswerkbegeleiding hebben ALTIJD de boeken van hun zwakste vakken en de planner, zoals aangegeven afgesproken, bij zich.
11. Meer informatie

Voor verdere informatie over DOK Studiebegeleiding kunt u de volgende websites raadplegen: www.dokstudiebegeleiding.nl Onze algemene voorwaarden worden ieder jaar vernieuwd.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief of Facebook.