DOK STUDIEBEGELEIDING

Voorwaarden

Algemene voorwaarden DOK Studiebegeleiding

Schooljaar 2019-2020

 

 1. Aanmelding

  De aanmelding voor huiswerktoezicht, bijles of training vindt plaats door middel van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Hiermee verklaart u tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunt u downloaden via de portal of via de mail opvragen.

 2. Persoonsgegevens die wij verwerken

  DOK Studiebegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U vult deze gegevens o.a. op het inschrijfformulier in.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Geboortedatum
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door te reageren via onze website, in correspondentie en telefonisch.
  – Gegevens over uw activiteiten op onze website
  – Bankrekeningnummer

 3. Hoelang we persoonsgegevens bewaren

  DOK Studiebegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens:

  Persoonsgegevens:
  Bewaartermijn = zolang de klanten diensten afneemt bij DOK. Wanneer schriftelijke uitschrijving plaatsvindt zullen de gegevens verwijderd worden.
  Reden = persoonsgegevens worden bewaard zodat facturatie kan plaats vinden, contact gelegd kan worden.

  Voor verdere gegevens omtrent ons privacybeleid verwijzen wij u naar www.dokstudiebegeleiding.nl. Hier kunt u onze privacy verklaring vinden.

 4. DOK Studiebegeleiding instroommomenten

  Huiswerktoezicht
  – Inschrijven kan op elk gewenst moment via website, mail of intakegesprek.

  Bijlessen
  – Inschrijven kan op elk gewenst moment via website, mail of intakegesprek.
  – Wees op tijd met inschrijven voor de bijlessen. DOK Studiebegeleiding kan meestal begeleiders inzetten vanuit haar bestand, maar soms moet een passende begeleider nog extern worden aangetrokken.

  Trainingen/cursussen
  – Inschrijven kan op elk gewenst moment via website, mail of intakegesprek, binnen de gecommuniceerde inschrijftermijn

 5. Opzeggen of omzetten begeleiding

  Indien u de begeleiding niet wenst voort te zetten maakt u de aangeschafte kaart (bijles/huiswerktoezicht) op en koopt u geen nieuwe kaart. We zouden het heel prettig vinden als u dit via mail even liet weten.

 6. Facturatie

  Facturatie vindt plaats voorafgaand aan de maand waarin de leerling begeleiding volgt. Wenst u een papieren versie te ontvangen van de factuur dan kunt u dit schriftelijk (per mail) aangeven.

  Kaarten voor huiswerktoezicht en bijlessen worden bij DOK bewaard en ingevuld. Zodra de kaart vol is krijgt u de kaart mee naar huis. Let op; dit overzicht/deze kaart wordt eenmalig verstrekt. Wanneer de kaart vrijwel op is wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kunt u desgewenst een nieuwe kaart bestellen.

  Huiswerktoezichtkaart – tarieven

huiswerktoezicht

Prijs

1 losse uur

EUR 12,50

HWT-kaart 8 uur

EUR 52,00

HWT-kaart 12 uur

EUR 66,00

HWT-kaart 20 uur

EUR 90,00


      *Losse huiswerktoezichturen worden aan het einde van de maand gefactureerd.

      Bijles(kaarten)

Bijlessen

Prijs

1 losse bijles

EUR 33,95

5-bijlessen kaart

EUR 164,75

10-bijlessen kaart

EUR 315,00

15 -bijlessen kaart

EUR 450,00

      *Losse bijlessen worden aan het einde van de maand gefactureerd.

      In de meivakantie kunnen bijlessen ook worden opgenomen in overleg. Hiervoor wordt     een vakantietoeslag gehanteerd die aan het einde van de maand gefactureerd wordt.

      Bijleskaarten kunnen worden aangevraagd via administratie@dokstudiebegeleiding.nl. U           ontvangt een reminder wanneer de kaart bijna op is.

      Training/cursus

      Facturatie vindt plaats voorafgaand aan de training.

      Te laat betalen

      Vergeet u uw rekening te betalen dan zullen we u hier 2 keer kosteloos aan herinneren.   Mocht het verschuldigde bedrag na deze herinneringen nog niet voldaan zijn dan zijn wij            genoodzaakt om per maand een toeslag te verrekenen.

      1 maand te laat = €15 bovenop het verschuldigde bedrag
      2 maanden te laat = € 25 bovenop het verschuldigde bedrag
      3 maanden te laat = € 45 bovenop het verschuldigde bedrag
      4>maanden te laat = we geven de vordering uit handen aan een incassobureau

 1. Tarieven

  De tarieven van het aanbod van DOK Studiebegeleiding staan aangegeven op www.dokstudiebegeleiding.nl onder het kopje ‘tarieven’.

 2. Afmelden
  • – Bijles/huiswerktoezicht dient minimaal 24 uur van tevoren worden       Wij zijn dan nog in de gelegenheid om een begeleider te       contacteren en af te zeggen. Gebeurt dit niet minimaal 24 uur van tevoren      dan wordt de bijles/huiswerktoezicht alsnog gefactureerd.          
  • – Wanneer een leerling niet naar DOK kan komen vanwege ziekte dan dient     dit schriftelijk (mail) of telefonisch (app) doorgegeven te worden voor      00u ‘s ochtends.
 3. Gedragscode
  • –   Leerlingen die bij DOK Studiebegeleiding staan ingeschreven leggen    tijdens hun studie-uren bij DOK hun mobiele telefoon in de kluisjes.    Tijdens bijlessen blijft de telefoon in de tas.
  • –   Ipod’s, MP3’s en andere apparaten van dien aard, blijven in de kluisjes,          tas(bijles) of thuis.
  • – DOK Studiebegeleiding is niet aansprakelijk voor diefstal en/of             beschadigingen, 
laat waardevolle spullen thuis.
  • –   Roken is niet toegestaan bij DOK Studiebegeleiding.
 4. Voor verdere informatie over DOK Studiebegeleiding kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.dokstudiebegeleiding.nl

  Onze algemene voorwaarden worden ieder jaar vernieuwd.

  Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief of Facebook