of)Algemene voorwaarden DOK Studiebegeleiding schooljaar 2022-2023

Aanmelding

De aanmelding voor bijles of huiswerkbegeleiding vindt plaats door middel van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Hiermee verklaart u tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
DOK Studiebegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U vult deze gegevens o.a. op het inschrijfformulier in. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. voor- en achternaam
  2. geslacht
  3. geboortedatum
  4. adresgegevens
  5. telefoonnummer
  6. e-mailadres
  7. overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door te reageren via onze website, in correspondentie of telefonisch
  8. gegevens over uw activiteiten op onze website 

Bewaartermijn persoonsgegevens
DOK Studiebegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens:
Bewaartermijn: zolang de klant diensten afneemt bij DOK. Wanneer schriftelijke uitschrijving plaatsvindt zullen de gegevens verwijderd worden.
Reden: persoonsgegevens worden bewaard zodat facturatie kan plaatsvinden en contact gelegd kan worden.
Voor verdere gegevens omtrent ons privacybeleid verwijzen wij u naar onze privacyverklaring die ook op deze website te vinden is.

Instroommomenten DOK Studiebegeleiding

Bijlessen / huiswerkbegeleiding
Inschrijven kan op elk gewenst moment via website, mail of intakegesprek. Indien de groepen voor onze huiswerkbegeleiding vol zijn, kunt u tijdelijk op onze wachtlijst geplaatst worden. Voor individuele bijles of huiswerkbegeleiding kan DOK Studiebegeleiding meestal docenten inzetten vanuit haar bestand, maar soms moet een passende vakdocent nog extern worden aangetrokken. U kunt dan tijdelijk op onze wachtlijst geplaatst worden.

Trainingen/cursussen

Inschrijven kan op elk gewenst moment via website, mail of intakegesprek, binnen de gecommuniceerde inschrijftermijn.

Opzeggen, omzetten of annuleren begeleiding
Indien u de begeleiding niet wenst voort te zetten maakt u de aangeschafte kaart voor bijles binnen de geldigheidstermijn op en koopt u geen nieuwe kaart. We zouden het waarderen als u dit telefonisch of via mail aan ons doorgeeft. Restitutie voor reeds aangeschafte leskaarten is niet mogelijk. Indien u de begeleiding om wilt zetten naar een andere dienst van ons, neemt u dan contact met ons op. Indien u de maandelijkse huiswerkbegeleiding wilt stopzetten geeft u dit vóór de 1e van de nieuwe kalendermaand telefonisch of via mail aan ons door.  Annulering van een definitieve aanmelding (middels een intakegesprek en/of ingevuld aanmeldformulier) is alleen mogelijk wanneer afname van onze diensten nog niet is gestart. Hiervoor zullen administratiekosten à €35,- in rekening worden gebracht. 

Facturatie
Facturatie vindt maandelijks plaats voorafgaand aan afname van huiswerkbegeleiding. Vakanties en feestdagen zijn verrekend in het maandbedrag, met uitzondering van de kerstvakantie en de zomervakantie. De factuur ontvangt u per mail.

Facturatie van leskaarten vindt plaats voorafgaand aan afname van bijles. Losse bijlessen worden aan het eind van de maand gefactureerd. De factuur ontvangt u per mail.

Geldigheidsduur aangeschafte kaarten
Kaarten voor individuele lessen worden door onze administratie bijgehouden en ingevuld. De geldigheid van de kaart wordt hier tevens op vermeld. Zodra de kaart op is wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kunt u desgewenst een nieuwe kaart bestellen. De geldigheidsduur van onze leskaarten is als volgt: 

1-op-1 bijles / 1-op-1 huiswerkbegeleiding

5-lessenkaart: 2 maanden geldig

10-lessenkaart: 4 maanden geldig

Openingstijden & vakanties

Kijk voor de meest actuele openingstijden op onze website: www.dokstudiebegeleiding.nl

DOK Studiebegeleiding is gesloten tijdens feestdagen en schoolvakanties, met uitzondering van de meivakantie: hierin zijn wij op afspraak geopend voor examenkandidaten.

Betalingstermijn en te laat betalen

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen en staat vermeld op uw factuur. Vergeet u uw rekening te betalen dan zult u hier 1 keer aan herinnerd worden, daarna ontvangt u van ons 1 aanmaning. Mocht het verschuldigde bedrag hierna nog niet voldaan zijn dan zijn wij genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De begeleiding bij DOK zal dan per direct worden stopgezet.

Tarieven
De tarieven van de diensten van DOK Studiebegeleiding staan aangegeven op onze website – www.dokstudiebegeleiding.nl – onder het kopje ’tarieven’. Deze tarieven worden ieder schooljaar geïndexeerd. 

Afmelden, ziekmelden en nakomen afspraken

Bij 1-op-1 afspraken: bijles of huiswerkbegeleiding

Indien de leerling niet naar DOK kan komen én ook geen mogelijkheid heeft om de les online te volgen op afgesproken dag en tijdstip dient dit minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk (mail) of telefonisch te worden doorgegeven. Wij zijn dan nog in de gelegenheid om de docent waar de afspraak mee gemaakt is te contacteren en de planning aan te passen. Gebeurt dit niet minimaal 24 uur van tevoren dan wordt de 1-op-1 afspraak alsnog gefactureerd.

Houd er rekening mee dat DOK Studiebegeleiding op zaterdag en zondag niet bereikbaar is en wees op tijd met het afmelden van afspraken die op een maandag staan ingepland. Gebeurt dit niet vóór het weekend, dan wordt de 1-op-1 afspraak alsnog gefactureerd.

Indien de leerling niet naar DOK kan komen op afgesproken dag en tijdstip vanwege ziekte dan dient dit schriftelijk (mail) of telefonisch doorgegeven te worden vóór 9:00 uur ’s ochtends. Wij zijn dan nog in de gelegenheid om de docent waar de afspraak mee gemaakt is te contacteren en de planning waar mogelijk aan te passen. Gebeurt dit niet vóór 9:00 uur ‘s ochtends dan wordt bijles/huiswerkbegeleiding alsnog gefactureerd. Ter controle zal de docent altijd de ouders/verzorgers van de leerling contacteren.

Gemaakte afspraken zullen altijd zowel mondeling als schriftelijk gecommuniceerd worden. Dag en tijdstip van de afspraak zijn altijd terug te vinden in het dagverslag van de docent, via de mail, via whatsapp of via notatie in de agenda / DOK planner. Indien de leerling de afspraak niet nakomt zal bijles/huiswerkbegeleiding alsnog gefactureerd worden.

Bij huiswerkbegeleiding in groepsverband  

Indien de leerling niet naar DOK kan komen om de huiswerkbegeleiding in groepsverband te volgen, dient dit schriftelijk (mail) of telefonisch doorgegeven te worden vóór aanvang van de groepsbegeleiding.  Restitutie is niet mogelijk, tenzij sprake is van langdurige ziekte. Neemt u in dat geval contact met ons op.

Gedragscode

Leerlingen die bij DOK Studiebegeleiding staan ingeschreven gedragen zich conform de fatsoensnormen ten opzichte van elkaar en de docenten. Bij ongewenst gedrag zal de leerling naar huis worden gestuurd en zullen ouders/verzorgers hierover worden ingelicht. Indien ongewenst gedrag hierna aanhoudt zal de begeleiding bij DOK Studiebegeleiding per direct worden stopgezet.

Leerlingen die bij DOK Studiebegeleiding staan ingeschreven bergen tijdens de les hun mobiele telefoon op en zetten deze op stille modus. Tijdens de les blijft de telefoon in de tas, tenzij benodigd voor het opzoeken van schoolgerelateerde informatie. Dit gebeurt in overleg met de docent.

Leerlingen die bij DOK Studiebegeleiding staan ingeschreven zijn zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van hun lesboeken voor huiswerkbegeleiding en bijles.

Leerlingen die bij DOK Studiebegeleiding staan ingeschreven maken na de les hun eigen werkplek schoon.

DOK Studiebegeleiding is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen aan spullen, laat daarom waardevolle spullen thuis.

Roken en/of het nuttigen van alcohol voor of in het pand is niet toegestaan bij DOK Studiebegeleiding.

Het plaatsen van fietsen / scooters voor het pand is niet toegestaan bij DOK Studiebegeleiding.

Aanvullende regels in verband met COVID-19 

Indien leerlingen niet fysiek bij DOK aanwezig kunnen zijn vanwege een nieuwe lockdown of verplichte quarantaine zullen bijlessen of individuele huiswerkbegeleiding net zoals afgelopen schooljaren online plaatsvinden.

Aangezien onze bijlessen en individuele huiswerkbegeleiding online kunnen plaatsvinden blijft de reguliere geldigheidstermijn van de leskaarten van kracht en wordt de geldigheid van leskaarten niet verlengd.

Onze algemene voorwaarden worden ieder schooljaar vernieuwd. Voor overige actuele informatie over DOK Studiebegeleiding kunt u onze website, onze nieuwsbrief, facebook en instagram bekijken.