Algemene voorwaarden DOK Studiebegeleiding schooljaar 2020-2021

Aanmelding

De aanmelding voor huiswerktoezicht, bijles of begeleiding vindt plaats door middel van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Hiermee verklaart u tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DOK Studiebegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U vult deze gegevens o.a. op het inschrijfformulier in. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum

– adresgegevens
– telefoonnummer
– E-mailadres
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door te reageren via onze website, in correspondentie en telefonisch.
– gegevens over uw activiteiten op onze website

– bankrekeningnummer

Bewaartermijn persoonsgegevens

DOK Studiebegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens:

Bewaartermijn = zolang de klant diensten afneemt bij DOK. Wanneer schriftelijke uitschrijving plaatsvindt zullen de gegevens verwijderd worden.
Reden = persoonsgegevens worden bewaard zodat facturatie kan plaatsvinden, contact gelegd kan worden.

Voor verdere gegevens omtrent ons privacybeleid verwijzen wij u naar onze privacyverklaring die ook op deze website te vinden is.

Instroommomenten DOK Studiebegeleiding

Huiswerktoezicht

 – Inschrijven kan op elk gewenst moment via website, mail of intakegesprek.

Bijlessen / begeleiding

– Inschrijven kan op elk gewenst moment via website, mail of intakegesprek.
– Wees op tijd met inschrijven voor de bijlessen. DOK Studiebegeleiding kan meestal begeleiders inzetten vanuit haar bestand, maar soms moet een passende begeleider nog extern worden aangetrokken.

Trainingen/cursussen

– Inschrijven kan op elk gewenst moment via website, mail of intakegesprek,  binnen de gecommuniceerde inschrijftermijn.

Opzeggen of omzetten begeleiding

Indien u de begeleiding niet wenst voort te zetten maakt u de aangeschafte kaart (bijles/huiswerktoezicht) binnen de geldigheidstermijn op en koopt u geen nieuwe kaart. We zouden het heel prettig vinden als u dit telefonisch of via mail aan doorgeeft.

Facturatie

Facturatie van kaarten vindt plaats voorafgaand aan afname van begeleiding, bijles of huiswerktoezicht. Losse bijlessen en/of huiswerktoezicht worden aan het eind van de maand gefactureerd. De factuur ontvangt u per mail.

Geldigheidsduur aangeschafte kaarten

Kaarten voor huiswerktoezicht en bijlessen/begeleiding worden bij DOK bewaard en ingevuld. De geldigheid van de kaart wordt hier tevens op vermeldt. Zodra de kaart vol is krijgt u de kaart mee naar huis. Let op; dit overzicht/deze kaart wordt eenmalig verstrekt. Wanneer de kaart vrijwel op is wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kunt u desgewenst een nieuwe kaart bestellen. De geldigheidsduur van onze kaarten is als volgt: 

Bijles/begeleiding

5-lessenkaart     3 maanden geldig

10-lessenkaart    5 maanden geldig

15-lessenkaart    7 maanden geldig

Huiswerktoezicht

HWT-kaart 8 uur      3 maanden geldig

HWT-kaart 12 uur     5 maanden geldig

HWT-kaart 20 uur    7 maanden geldig

 

Openingstijden & vakanties

Kijk voor de meest actuele openingstijden op onze website, www.dokstudiebegeleiding.nl

DOK Studiebegeleiding is gesloten tijdens feestdagen en schoolvakanties.

Speciale tarieven

In de meivakantie is het voor examenkandidaten mogelijk om bijlessen af te nemen. Dit zal in overleg met de docent zijn en hiervoor wordt een vakantietoeslag gehanteerd die aan het einde van de maand gefactureerd wordt.

Betalingstermijn en te laat betalen

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen en staat vermeld op uw factuur. Vergeet u uw rekening te betalen dan zult u hier 2 keer kosteloos aan herinnerd worden. Mocht het verschuldigde bedrag na deze herinneringen nog niet voldaan zijn dan zijn wij genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.

Tarieven

De tarieven van het aanbod van DOK Studiebegeleiding staan aangegeven op onze website www.dokstudiebegeleiding.nl onder het kopje ‘tarieven’. Deze tarieven worden ieder schooljaar geïndexeerd.

Afmelden, ziekmelden en nakomen afspraken

Indien de leerling niet naar DOK kan komen op afgesproken dag en tijdstip dient bijles/begeleiding/huiswerktoezicht minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk (mail) of telefonisch (app) worden afgemeld. Wij zijn dan nog in de gelegenheid om de docent waar de afspraak mee gemaakt is te contacteren en de planning aan te passen. Gebeurt dit niet minimaal 24 uur van tevoren dan wordt bijles/begeleiding/huiswerktoezicht alsnog gefactureerd.

Houd er rekening mee dat DOK Studiebegeleiding in het weekend niet bereikbaar is en wees op tijd met afmelden van afspraken die op een maandag staan ingepland. Gebeurt dit niet vóór het weekend dan wordt bijles/begeleiding/huiswerktoezicht alsnog gefactureerd.         

Indien de leerling niet naar DOK kan komen op afgesproken dag en tijdstip vanwege ziekte dan dient dit schriftelijk (mail) of telefonisch (app) doorgegeven te worden vóór 8:30 ‘s ochtends. Wij zijn dan nog in de gelegenheid om de docent waar de afspraak mee gemaakt is te contacteren en de planning waar mogelijk aan te passen. Gebeurt dit niet vóór 8.30 ‘s ochtends dan wordt bijles/begeleiding/huiswerktoezicht alsnog gefactureerd. Ter controle zal de docent altijd de ouders/verzorgers van de leerling contacteren.

Gemaakte afspraken zullen altijd zowel mondeling als schriftelijk gecommuniceerd worden. Dag en tijdstip van de afspraak zijn altijd terug te vinden in het dagverslag van de docent, via de mail, via whatsapp of via notatie in de agenda / DOKplanner. Indien de leerling de afspraak niet nakomt zal bijles/begeleiding/huiswerktoezicht alsnog gefactureerd worden.

Gedragscode

Leerlingen die bij DOK Studiebegeleiding staan ingeschreven gedragen zich conform de fatsoensnormen ten opzichte van elkaar en de docenten. Bij ongewenst gedrag zal de leerling naar huis worden gestuurd en zullen ouders/verzorgers hierover worden ingelicht.

Leerlingen die bij DOK Studiebegeleiding staan ingeschreven leggen tijdens huiswerktoezicht bij DOK hun mobiele telefoon in de kluisjes. Tijdens bijlessen of begeleiding blijft de telefoon in de tas.

Leerlingen die bij DOK Studiebegeleiding staan ingeschreven maken na huiswerktoezicht hun eigen werkplek schoon.

DOK Studiebegeleiding is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen aan spullen, laat daarom waardevolle spullen thuis.

Roken en/of het nuttigen van alcohol voor of in het pand is niet toegestaan bij DOK Studiebegeleiding.

Het plaatsen van fietsen / scooters voor het pand is niet toegestaan bij DOK Studiebegeleiding.

Aanvulling gedragscode tijdens de COVID-19 periode

Leerlingen die bij DOK Studiebegeleiding staan ingeschreven houden zich aan de opgestelde hygiënerichtlijnen van het RIVM. 

Leerlingen die bij DOK Studiebegeleiding staan ingeschreven houden t.o.v. de docenten altijd 1,5 meter afstand, wassen hun handen bij binnenkomst, poetsen hun werkplek en gebruikte materialen na afloop en melden hun bijles/begeleiding/huiswerktoezicht tijdig af indien zij ziekteverschijnselen vertonen. Indien leerlingen die ziekteverschijnselen vertonen toch bij DOK komen opdagen, zullen zij door de docent naar huis worden gestuurd en wordt hun bijles/begeleiding/huiswerktoezicht alsnog in rekening gebracht.


Onze algemene voorwaarden worden ieder schooljaar vernieuwd. Voor overige actuele informatie over DOK Studiebegeleiding kunt u onze website, onze nieuwsbrief, facebook en instagram bekijken.